Wszystko o:

najcz甓ciej odwiedzane

kb

10 fakt體 i mit體 o Dubaju, si骴mym najcz甓ciej odwiedzanym przez turyst體 mie禼ie na 秝iecie

10 fakt體 i mit體 o Dubaju, si骴mym najcz甓ciej odwiedzanym przez turyst體 mie禼ie na 秝iecie

Dubaj to miasto samych "naj" i "jedynych". Najwi阫szy budynek, najwy縮zy hotel, jedyny wybudowany przez cz硂wieka archipelag, jedyny siedmiogwiazdkowy hotel. To skrzy縪wanie Monako, Disneylandu i Las Vegas, tylko tak, powiedzmy, dziesi赕 razy bardziej. Wszystko l秐i, b硑szczy, zach阠a. Poniewa Dubaj promuje si jako nowy, interesuj眂y kierunek podr罂y, postanowili秏y sprawdzi, ile w tym wizerunku jest prawdy. Przedstawiamy Wam fakty i mity o Dubaju, kt髍e warto przeczyta, zanim kupicie bilet do Zjednoczonych Emirat體 Arabskich.

Optymistyczne statystyki: Brytyjczycy kochaj Polsk. Ale czy na pewno?

Polska znalaz砤 si w秗骴 dziesi阠iu najcz甓ciej odwiedzanych kraj體 przez obywateli Wielkiej Brytanii. Jest jednak ma硑 haczyk.

Wie縜 Eiffla. Kr髄owa wie

Cho mia砤 by tylko tymczasowa, dzi jest jedn z najbardziej znanych, cennych i najcz甓ciej odwiedzanych budowli 秝iata - wie縜 Eiffla.

Nowy Jork odwiedzi砤 w 2011 roku rekordowa liczba turyst體: 50 mln

Nowy Jork odwiedzi砤 w 2011 roku rekordowa liczba turyst體: 50 mln

pracuje w sektorach zwi眤anych z obs硊g ruchu turystycznego).Do g丑wnych atrakcji Nowego Jorku nale勘 m.in.: Empire State Building, Statua Wolno禼i, Broadway, Rockefeller Center, Metropolitan Museum of Art., Central Park i oczywi禼ie s硑nna Pi眛a Aleja. Z kolei najcz甓ciej odwiedzan atrakcj turystyczn

Chorwacja tanio

Chorwacja tanio

turystycznych przyjmuje tak縠 euro. Chorwacja tanio - alkohole W Chorwacji jednym z popularniejszych trunk體 jest rakija, kt骯 uwa縜na jest za alkohol narodowy. Je秎i chcemy zaoszcz阣zi, dokonajmy zakupu w sklepie. W wi阫szo禼i sklep體, cena litrowej rakiji waha si najcz甓ciej mi阣zy 79 HRK, a

W 2012 padnie rekord: miliard mi阣zynarodowych turyst體

W 2012 padnie rekord: miliard mi阣zynarodowych turyst體

;kt髍ej rz眃y chc pobudza wzrost gospodarczy, ale nie mog w spos骲 znacz眂y wykorzystywa do tego celu u砤twie podatkowych, czy inwestycji publicznych" - wyja秐i Taleb Rifai. Turystyka w roku 2011: 秝iat Jak wskazuje raport przygotowany przez UNWTO, najcz甓ciej

Dubaj ma ambitne plany: 20 milion體 turyst體 w 2020 roku

Dubaj ma ambitne plany: 20 milion體 turyst體 w 2020 roku

W 2013 roku Londyn odwiedzi硂 16,8 miliona turyst體. W zwi眤ku z t informacj, zaostrzy砤 si rywalizacja mi阣zy Londynem i Pary縠m. We francuskim Le Figaro ukaza si tekst zatytu硂wany "Londyn detronizuje Pary". Okaza硂 si bowiem, 縠 w 2012 roku do Pary縜 przyjecha硂 15,7 mln turyst體

Hiszpania Costa Brava

Hiszpania Costa Brava

Blanes do granicy z Francj.Wybrze縠 Costa Brava ma d硊go舵 ponad 200 km. Zachwyca malowniczymi krajobrazami, wspania硑mi pla縜mi, s硂neczn pogod oraz 秝ietnie rozwini阾 infrastruktur turystyczn. M.in. dzi阫i Costa Brava Hiszpania jest tak ch阾nie odwiedzanym kierunkiem wakacyjnym. Hiszpania Costa

Luksor. Skarabeusz spe硁ia 縴czenia

Luksor. Skarabeusz spe硁ia 縴czenia

31.5.Nowy Jork (PAP/AFP) - 13683 os骲 z 94 kraj體 zg硂si硂 si do konkursu na projekt pomnika ofiar zamach體 terrorystycznych 11 wrze秐ia 2001 roku. Monument ma stan辨 w miejscu, gdzie znajdowa硑 si bli糿iacze wie縠 iatowego Centrum Handlowego (WTC) w Nowym Jorku - podali w pi眛ek organizatorzy

Guba丑wka i Kotelnica - wyci眊i

Guba丑wka i Kotelnica - wyci眊i

Guba丑wka i KotelnicaNa p蟪nocnym stoku Guba丑wki i pobliskiej Kotelnicy znajduj si dalsze cztery wyci眊i, lecz wi阫szo舵 bez sztucznego na秐ie縜nia. Na stokach na秐ie縜nych dogodne warunki do jazdy utrzymuj si nawet przy temperaturze +8°C. Na Guba丑wce znale兼 mo縩a dwie restauracje, pizzer

Jaskinia G酬boka zn體 b阣zie otwarta dla turyst體

Dzisiaj (w pi眛ek) ma si odby oficjalne otwarcie trasy. Dopuszczenie jej do ruchu turystycznego to kwestia najbli縮zych dni - zaznacza Marceli usarczyk z Towarzystwa Mi硂秐ik體 Ziemi Zawiercia駍kiej. Za zwiedzanie jaskini b阣 pobierane op砤ty.Po硂縪na na terenie rezerwatu G髍a Zbor體 w 秗odkowe

Skalica

Skalica

Informacja Turystyczna Námestie slobody 10 909 01 Skalica tel.: (+421) 34 664 534; (+421) 915 723 216 fax: +421 34 660 0241 e-mail: tik@skalica.skGPS: N48°50'45'' E17°13'36''Pierwsza wzmianka o mie禼ie pochodzi z 1217 r., a przywileje wolnego miasta kr髄ewskiego Skalica uzyska砤 w 137

Szpindlerowy M硑n

Szpindlerowy M硑n

Centrum Informacji Turystycznej ﹑indlerovy MlýnSvatopetrská 173, P.O.Box 24 543 51 ﹑indlerov Mlýn, Czeska Republika tel: (+420) 499 523 656 fax: (+420) 499 423 818 e-mail: info@spindlmu.info, infoc@sendme.czwww.spindlmu.infowww.skiareal.cz tu jest i web kameraGPS50°43&acut

Miasteczko Lindos

Jedna z tutejszych zatok nosi imi 秝. Paw砤 - pono aposto zatrzyma si tu w drodze do Rzymu. W w眘kich uliczkach Lindos r體nie trudno si przecisn辨 przez t硊m turyst體. W秗骴 pami眛ek dominuj obrusy, koronki, ceramika, pseudoikony, butelki metaxy, czyli greckiej brandy, i wianuszki koralik體

Raczki. Miasteczko... Raczkowskich

Troszk historii Raczki powsta硑 w pierwszej po硂wie XVI wieku. Mo縩ow砤dca litewski Stanis砤w Raczkiewicz otrzyma od Zygmunta I Starego cz甓 puszczy nad rzek Dowspuda (dzi Rospuda), gdzie za硂縴 wie o nazwie Dowspuda Raczkowska. Po raz pierwszy Raczki wspomniane zosta硑 w dokumencie z 1558 r.

Odwiedzamy s眘iad體

Od stycznia do wrze秐ia 2007 r. odwiedzi硂 ten kraj 348,5 tys. Polak體. Najcz甓ciej podr罂uj tam Niemcy, Brytyjczycy, W硂si i Amerykanie (Polacy s tu za nimi). Najch阾niej odwiedzana jest Praga, wojew骴ztwo karlowarskie i Morawy Po硊dniowe. www.czechtourism.com

Mobilna informacja turystyczna w Poznaniu

Od 15 lipca do 15 wrze秐ia przeszkoleni informatorzy przez siedem dni w tygodniu je縟勘 po mie禼ie na oznakowanych rowerach i w strojach ze znaczkiem informacji turystycznej i logo Poznania. Trasa biegnie przez najcz甓ciej odwiedzane przez turyst體 miejsca, np. Ostr體 Tumski, Stary Rynek

Kempingi w Europie - internauci wybrali 10 najlepszych

Kempingi w Europie - internauci wybrali 10 najlepszych

(Bawaria)Campingpark Kühlungsborn (Meklemburgia-Pomorze Przednie)Nordsee-Camp Norddeich (Dolna Saksonia)Portal www.camping.infojest najcz甓ciej odwiedzanym przewodnikiem po kempingach w krajach niemieckoj陑ycznych. Rocznie korzysta z niego 6 milion體 u縴tkownik體. Portal dost阷ny jest tak縠 w j陑yku

Owernia - kraina wulkan體, jeszcze nieodkryta przez polskich turyst體 [ Z FORUM]

Owernia - kraina wulkan體, jeszcze nieodkryta przez polskich turyst體 [ Z FORUM]

de Dome jest jednym z najcz甓ciej odwiedzanych miejsc w Owernii, przyje縟縜 tu prawie p蟪 miliona os骲 rocznie." "Na Puy de Dome mo縩a si wspi辨 id眂 szlakami turystycznymi: szerok 禼ie縦 dla pieszych, nazywan "o秎im szlakiem", kt髍a zaczyna si w Ceyssat (1078 m). Prowadzi on

Pomys na listopadow podr罂: bajkowe zamki nad Loar

Pomys na listopadow podr罂: bajkowe zamki nad Loar

posiad硂舵 Villandry jest jednym z najcz甓ciej odwiedzanych zamk體 we Francji. Zawdzi阠za to ekscentrycznemu w砤禼icielowi - hiszpa駍kiemu doktorowi o縠nionemu z bogat Amerykank - kt髍y na pocz眛ku ubieg砮go wieku wyda miliony dolar體 na obrazy, meble i odtworzenie ogrod體. Tury禼i przepytani przez serwis

Najpi阫niejsze jarmarki 秝i眛eczne w Berlinie. Zr骲 zakupy i baw si podczas handlowej niedzieli 21 grudnia

Najpi阫niejsze jarmarki 秝i眛eczne w Berlinie. Zr骲 zakupy i baw si podczas handlowej niedzieli 21 grudnia

. Dla tych, kt髍zy chcieliby po潮czy zakupy z wizyt na jarmarku: z Ku'damm najbli縠j jest na ten przy Gedächtniskirche. To jeden z najcz甓ciej odwiedzanych berli駍kich jarmark體, s硑n眂y nie tylko ze stoisk z prezentami, ale r體nie z ciekawego programu artystycznego. Idziemy w kierunku serca

Obowi眤kowe alkomaty i zapasowe okulary - na co uwa縜 prowadz眂 auto za granic?

Obowi眤kowe alkomaty i zapasowe okulary - na co uwa縜 prowadz眂 auto za granic?

znalaz硑 si na pozycjach 4 i 8 na li禼ie miast, do kt髍ych w ubieg硑m roku latali秏y najcz甓ciej, s r體nie cz阺tym celem wakacyjnych i weekendowych wyjazd體, dlatego na w硂skich drogach nie brakuje polskich kierowc體. Na co warto zwr骳i uwag je縟勘c po Italii? W miastach obowi眤uje ograniczenie

Hotele w Indiach

Wed硊g World Travel Tourism Council Indie mog sta si w ci眊u dekady jednym z pi阠iu najcz甓ciej odwiedzanych przez biznesmen體 miejsc na 秝iecie - w 2006 r. stanowili ponad po硂w z 4,43 mln turyst體. iatowej marki hotele og硂si硑 wi阠 zamiar budowy 350 dodatkowych obiekt體, jak r體nie 50

Park Narodowy Niskie Tatry (NAPANT)

pa秏ie Kralovoholskie Tatry) stanowi眂a bardzo dobry punkt widokowy. W Tatrach Niskich 紃骴砤 maj s硂wackie rzeki: Hron, Vah i Hornad. Najcz甓ciej odwiedzane doliny to Jasná i Bystrá. Na terenie Niskich Tatr (w dolinie Demanovskiej) le縴 najwi阫szy i najcz甓ciej odwiedzany na S硂wacji

Piaszczyste pla縠, urwiska i domy jak z bajki: Cinque Terre [WCHY]

Niegdy spokojne i ciche osady rybackie, kt髍ych mieszka馽y opracowali spos骲 uprawy winoro秎i na niemal縠 pionowych stokach, dzi 縴j w zasadzie jedynie z turystyki. Najbardziej wysuni阾e na p蟪noc jest Monterosso al Mare. To najwi阫sze i najcz甓ciej odwiedzane miasto. Po硂縪ne jest w Cinque

Indonezja wyspy - nie tylko Bali i Jawa

przypomina rogi bawo硊 wodnego.Przy zachodnim wybrze縰 Sumatry ci眊nie si sznur znanych od wiek體 wysepek, z kt髍ych najcz甓ciej odwiedzana jest Nias, s硑n眂a z kamiennej architektury, obrz阣體 oraz 秝iatowej klasy teren體 do surfowania. Na po硊dniu wyspy znajduje si r體nie Park Narodowy Way Kambs

Najwi阫sze muzea 秝iata, kt髍e mo縩a zwiedza za darmo

historycznym sercu miasta Luwr jest jednym z najstarszych i najwi阫szych muze體 na 秝iecie, a tak縠 najcz甓ciej odwiedzanym - w 2012 r. jego progi przekroczy硂 10 milion體 go禼i. Francuscy w砤dcy, kt髍zy opu禼ili ten pa砤c, przenosz眂 si do Wersalu, zostawili w nim swoj bogat kolekcj dzie sztuki. Dzisiaj

Coraz ch阾niej je糳zimy do Niemiec

W 2007 r. polsko-niemieck granic przekroczy硂 4,1 mln rodak體 (wzrost o 8 proc.), a w tamtejszych hotelach zatrzyma硂 si 1,21 mln polskich go禼i, o 6,2 proc. wi阠ej ni przed rokiem. W Niemczech sp阣zamy przewa縩ie urlopy (40 proc.), odwiedzamy krewnych i znajomych (31), przebywamy s硊縝owo (29

Najwi阠ej turyst體 przyje縟縜 do Europy

Najcz甓ciej by硑 to podr罂e do Europy - 484,4 mln przyjazd體 (wzrost o 4,8 proc.) i 433,4 mld dol. wp硑w體. Najch阾niej odwiedzano Francj - ok. 82 mln zagranicznych go禼i, Hiszpani - 59 mln, USA - 56 mln i Chiny - 55 mln. Polska znalaz砤 si na 17. miejscu z 15 mln przyjazd體. Najwi阫sze wp硑wy z

Filmowa mapa Polski: Zwiedzaj Polsk szlakiem Janosika, Pana Tadeusza, Wied糾ina i innych

odwiedzaj go ekipy filmowe, najcz甓ciej te, kt髍e zajmuj si kr阠eniem film體 przygodowych i wojennych. W murach warowni powsta硑 takie produkcje, jak: "Gdzie jest genera", "Plecak pe砮n przyg骴", "Kr髄owa Z硂dziei", "Wied糾in", "Tajemnica Twierdzy Szyfr體

Polskie morze czy Grecja? Z biurem czy na w砤sn r阫? Tak zmieni硑 si wakacje Polak體 przez ostatnie 25 lat

kraj體 - to o 500 tysi阠y wi阠ej ni w latach poprzednich. Spo秗骴 nich 6,3 mln stanowili tury禼i. Zaraz za Niemcami i Wielk Brytani (gdzie Polacy cz阺to je縟勘 do swoich rodzin) tury禼i najcz甓ciej odwiedzali Czechy, Chorwacj, Hiszpani i Turcj. Natomiast, wg danych serwisu esky.pl dwa lata temu do

Muzea erotyczne i inne pikantne atrakcje na 秝iecie

, gad縠ty oraz erotyczne meble. Amsterdam to miasto nieskr阷owanej mi硂禼i. W dzielnicy czerwonych latarni znajduje si najstarsze muzeum seksu na 秝iecie - Venus Tempel. Otwarto je w 1985 r. Co ciekawe, to 4. najcz甓ciej odwiedzane muzeum w Amsterdamie, po Muzeum Van Gogha , Rijksmuseum i

Zakupy i latanie. Tym chwalimy si na Facebooku

Krakowa. Trzypi阾rowy budynek, w kt髍ym mie禼i si blisko 300 butik體, po潮czony jest tunelami z Dworcem G丑wnym, dworcem autobusowym i przystankami tramwajowymi g丑wnej p阾li komunikacyjnej miasta. To jedno z najcz甓ciej odwiedzanych przez turyst體 miejsc w Krakowie. Warszawa. Z硂te Tarasy - 3 769

Mapa w tablecie i... szara ta秏a. Jakie gad縠ty warto zabra na wakacje?

. Smartfon i tablet mog (prawie) wszystko A strach pomy秎e, czego m骻砨y dokona MacGyver, gdyby opr骳z scyzoryka armii szwajcarskiej mia przy sobie jeszcze smartfon albo tablet. W kategorii elektronicznych gad縠t體 to zdecydowanie urz眃zenia nr 1 i 2. Smartfon wygrywa o d硊go舵 nosa, bo najcz甓ciej nie

Osza砤miaj眂a Australia. 12 miejsc, kt髍ych nie mo縠sz omin辨

przez organizmy 縴we, wreszcie najpopularniejsze miejsce do nurkowania. 痽je tu ponad 1,5 tys. gatunk體 ryb i 400 gatunk體 koralowc體. To jedno z najcz甓ciej odwiedzanych miejsc w Australii liczy sobie ponad 20 mln lat. ZOBACZ TAK疎: Kr髄estwo ocean體: tajemnice rafy koralowej Rafa koralowa/ Fot

K丑tliwi? Rodzinni? Szowinistyczni? Przeczytaj, jacy naprawd s Grecy [WITAJ W PODR盈Y]

, najcz甓ciej w stylu macho, jest g硂w rodu i podejmuje najwa縩iejsze decyzje. Szczeg髄nie dzieje si tak w spo砮czno禼iach wiejskich, w kt髍ych zmiany r髄 obu p砪i i r體nouprawnienie nie przebiegaj tak szybko jak w wi阫szych miastach. Co ciekawe, nawet rozw骿 turystyki i 

Weekendowy wypad z winem, sma縪nym serem i pere砶ami architektury. Morawy - kraina jak z bajki

UNESCO: Bia砮 Karpaty (ich du縜 cz甓 znajduje si na S硂wacji) i Wzg髍za Paw硂wskie. Podr罂 Mikulov, Lednice i Valtice najcz甓ciej s odwiedzane przy okazji wyjazd體 samochodem do Austrii i Chorwacji (le勘 zaledwie kilka kilometr體 od granicy z Austri, przy drodze tranzytowej z 

Malta - trzy tysi眂e godzin s硂馽a w roku, 秝ietne warunki do nurkowania i turystyka filmowa

zatokami, od砤mkami ska i kamiennych grot oblewanych ciep硑mi i czystymi wodami morza. Woda wyrze糱i砤 tam prawdziwe cuda. Pla縠 najcz甓ciej s skaliste, ze stromymi zej禼iami do morza, ale dzi阫i temu gwarantuj prywatno舵 i wspania砮 widoki. B酬kitna Laguna, Valletta, najpi阫niejsze pla縠 - zobacz Malt

Sokotra - najbardziej kosmiczne miejsce na ziemi. Do czterech... tysi阠y turyst體 rocznie [JEMEN, UNESCO]

czasu dociera硑 tu jedynie ptaki, owady i niesione wiatrem nasiona, z kt髍ych przez lata w izolacji wykszta砪i硑 si najdziwniejsze z dziwnych organizm體. Na kartach historii wyspa pojawi砤 si 5 tys. lat temu, kiedy zacz阬i j coraz liczniej odwiedza arabscy 縠glarze. Niezwyk砤 natura rodzi砤

Kontrowersyjne atrakcje turystyczne

zarzuconego mu czynu. W pierwszej po硂wie 1977 roku w S-21 umiera硂 dziennie 秗ednio 100 os骲. 痽wy nie wyszed st眃 prawie nikt. Muzeum Ludob骿stwa Tuol Sleng jest 秝iadectwem tych okrucie駍tw i jedn z najcz甓ciej odwiedzanych atrakcji turystycznych Kambod縴. Obejrze tu mo縩a sale tortur oraz poruszaj眂e

Kiedy na wakacje? Pogoda w basenie Morza 骴ziemnego: Egipt, Cypr, Grecja, Malta, Turcja, W硂chy itp. [TABELKA POGODOWA]

. Najcieplejsza jest po硊dniowa Hiszpania, a konkretnie Andaluzja, gdzie najwy縮za temperatura wynosi latem 30-37°C, a zim ok. 13-15°C. Na zwiedzanie 秗骴ziemnomorskiego wybrze縜 Hiszpanii najlepiej jest si wybra we wrze秐iu i czerwcu. Dobre miesi眂e to tak縠 marzec, kwiecie, maj. Najcz甓ciej

Boska Grecja. Wyspa Rodos - oblegana latem, najprzyjemniejsza wiosn i jesieni [PORADNIK PRZED URLOPEM]

b阣zie temperatura ok. 15°C. Rodos - grecka wyspa ukochana przez Polak體 Wed硊g statystyk najwi阠ej Polak體 jad眂ych do Grecji odwiedza w砤秐ie Rodos. Wszystkie licz眂e si biura podr罂y maj w swej ofercie wyjazdy dopasowane do potrzeb i zasobno禼i portfela turyst體. Touroperatorem

S硂wacja. 10 najwi阫szych atrakcji S硂wacji

Karpat Zachodnich - nale縴 do najciekawszych i najcz甓ciej odwiedzanych zak眛k體 S硂wacji. To przepi阫ny masyw g髍ski z wyj眛kowo bogat ro秎inno禼i u硂縪n pi阾rowo od podg髍skich 潮k po alpejskie hale. Wspania砮 szlaki piesze prowadz w秗骴 skalistych szczyt體 i przez w眘kie doliny z rw眂ymi potokami

Wszystko o hotelach na HolidayCheck

wy縮zy standard. Dodatkowo ka縟y mo縠 zam體i funkcj "obserwator" i otrzymywa najnowsze oceny wybranego hotelu. A wszystko to w o秏iu j陑ykach: po polsku, niemiecku, angielsku, francusku, w硂sku, hiszpa駍ku, rosyjsku i holendersku. Ka縟ego dnia odwiedza HolidayCheck ok. 300 tys. os骲 z ca砮go

Polak w podr罂y

: 8,15 mln odwiedzin w styczniu i lutym, czyli o 14,3 proc. wi阠ej ni w analogicznym okresie roku ubieg砮go 2004 r. Najcz甓ciej go禼ili秏y Niemc體 (ponad 5 mln), Czech體 (870 tys.), Ukrai馽體 (675 tys.) oraz Bia硂rusin體 (0,5 mln). Przyje縟縜li te Rosjanie, S硂wacy i Litwini. Jednym s硂wem - lubi nas

Holandia. Amsterdam na 10 sposob體

znajomych ukrywa砤 si przed Niemcami w pokojach na ty砤ch budynku. Miejsce kryj體ki funkcjonuje jako muzeum od roku 1960 i jest dzi jednym z najcz甓ciej odwiedzanych muze體 w mie禼ie. Wizyta w Domu Anny Frank to wzruszaj眂e do秝iadczenie, bez wzgl阣u na to, czy czyta硂 si ksi笨k czy nie.Bloemenmarkt to

Torres del Paine zamkni阾e

Znajduj眂y si na po硊dniu Chile Torres del Paine, jeden z najcz甓ciej odwiedzanych przez europejskich turyst體 Park體 Narodowych w Ameryce ci駍kiej zosta zamkni阾y. Chiljska stra po縜rna i armia nie mo縠 bowiem poradzi sobie z szalej眂ym tam od po硂wy lutego po縜rem. Ogie, zapr髎zony przez

Tad Mahal. Jeden z 7 nowych cud體 秝iata

- zmar.Kiedy w 1607 r. Charrum odwiedza rodzin jednej z 縪n swojego ojca, c髍ki perskiego dostojnika i wezyra Mirzy Ghijas-bega, w oko wpad砤 mu jej 14-letnia bratanica Ard縰mand Banu Begum. Legenda m體i, 縠 aby j po秎ubi, zabi jej m昕a. Z samym 秎ubem zwleka jednak pi赕 lat czekaj眂 na lepsz

9 pomys丑w na 秝i阾a Bo縠go Narodzenia poza domem

zaatakowa硂 m.in. tajskie wybrze縠. Na wyspach takich jak Phuket, Koh Lipe, Koh Lanti, Koh Phi Phi czy Koh Jum mo縩a pla縪wa nad szmaragdowymi wodami, na skuterze odwiedza przyrodnicze atrakcje wysp (np. niezwyk砮 formacje skalne i wodospady), a przede wszystkim p硑wa z rurk w ciep砮j wodzie, w kt髍ej

Central Park. Zielona wyspa w centrum Nowego Jorku

najcz甓ciej odwiedzaj po硊dniow cz甓 Central Parku. Wchodz tam przez Maine Memorial ko硂 Columbus Circle albo z Grand Army Plaza obok Plaza Hotel przy 59. ulicy. Obok pomnika genera砤 Williama Shermana siedz眂ego na wiernym rumaku idzie si stad do Central Park Wildlife Center (codz.; wst阷 p砤tny; tel

Kenia wycieczka - jeziora i parki narodowe w Kenii. Top 10

Kenia wycieczka - Park Narodowy AmboseliPark Narodowy Amboseli to, poza rezerwatem Masai Mara, najcz甓ciej odwiedzany park Kenii. Popularno舵 zawdzi阠za przede wszystkim pot昕nemu masywowi Kilimand縜ro, najwy縮zej g髍y Afryki (5895 m n.p.m.), dominuj眂ej od po硊dnia nad rozleg潮 sawann. Zajmuje

Maroko - kuchnia maroka駍ka

egzotycznej kuchni maroka駍kiej, odwiedza niewielkie restauracyjki, w kt髍ych ch阾nie sto硊j si przeci阾ni tubylcy. Najcz甓ciej s to lokale w rejonie Starej Mediny w Casablance i oczywi禼ie znajduj眂e si na znanym w ca硑m Maroku marakeskim placu Jemaa el-Fna.Najwa縩iejsze sk砤dniki kuchni

Portugalia Porto. Wycieczka po Vila Nova de Gaia, dzielnicy wina

Vila Nova de Gaia. Rejs odbywa si na odcinku rzeki pomi阣zy Ponte da Arriida a Ponte de Sao Joao.Portugalia Porto. Cais de Gaia to promenada prowadz眂a wzd硊 rzeki i zapewniaj眂a jedn z najlepszych panoram Porto pokazywan w przewodnikach i folderach, najcz甓ciej z barcos rabelos na pierwszym planie

Zamki jesieni. Pi阫ne i z tajemnicami - europejskie zamki, w kt髍ych straszy

dostojnym, stylowym zamku, jednym z pi阫niejszych nad Loar, jest co niepokoj眂ego. Pewnie dlatego, 縠 budowle tego typu chyba najcz甓ciej pojawiaj si w horrorach, gdzie pe硁i funkcje nawiedzonych szpitali albo szk蟪. Historia tej budowli nie ma z tymi skojarzeniami nic wsp髄nego, ale jedno si zgadza

Egipt. Odzyska zaufanie turyst體?

Cz甓 ekspert體 twierdzi bowiem, 縠 ze wzgl阣u na strach przed wyjazdem do Egiptu b眃 Tunezji, wi阠ej polskich turyst體 zdecyduje si na wypoczynek w kraju. Z pozoru spos骲 my秎enia ca砶iem logiczny - najta駍ze i najcz甓ciej odwiedzane przez Polak體 destynacje borykaj si z w砤snymi problemami

Awinion - pere砶a Prowansji. Co zobaczy w Awinionie [FRANCJA]

UNESCO Pa砤c Papieski (Palais des Papes) jest zarazem wyj眛kowym przyk砤dem budowli militarnej. Z zewn眛rz jawi si jako najprawdziwsza forteca, o czym 秝iadcz wysokie mury, masywne 禼iany i w眘kie okna. Spo秗骴 wszystkich zabytk體 Francji jest jednym z najcz甓ciej odwiedzanych obiekt體 - rocznie

Dok眃 jecha w pierwsz wiosenn podr罂? Polecamy 13 pachn眂ych i s硂necznych miejsc

. w parku G髍y Fud縤, kt髍y nale縴 do najcz甓ciej odwiedzanych park體 narodowych w Japonii. Kwitnienie wi秐i od ko馽a marca do maja zbiega si z kwitnieniem 秎iw. Fioletowo-r罂owe drzewa na tle majestatycznej g髍y, najwy縮zego szczytu w Japonii, tworz wtedy romantyczny pejza. Podziwianie kwitn眂ych

Ciekawe g髍y na aktywny weekend w Polsce i u s眘iad體

skalne. Wed硊g legendy przed wiekami Duch G髍, Liczyrzepa, zakocha si w pi阫nej ksi昕niczce, kt髍a odrzuci砤 jego mi硂舵. W odwecie zamieni j i jej dw髍 w g砤zy, a sam zapanowa nad kamiennym miastem. Najcz甓ciej odwiedzanym szczytem G髍 Sto硂wych jest Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.), g髍a

Wycieczki po Polsce, kt髍e warto poleci obcokrajowcom

na piesze w阣r體ki. Ciekawa jest wycieczka na Trzy Korony - najwy縮zy i najcz甓ciej odwiedzany szczyt Pienin. Z tarasu widokowego na jednym z trzech wierzcho砶體 roztacza si jeden z najpi阫niejszych polskich widok體 - na Prze硂m Dunajca z g髍y.Polska wycieczki. Puszcza Bia硂wieskaNajstarsza w

Gruzja po raz pierwszy. Gdzie postawi pierwszy krok w Gruzji? [PRAKTYCZNE RADY]

Batumi. Du縴 jest wyb髍 hoteli nieco ni縮zej kategorii, ale nadal oferuj眂ych pokoje z licznymi wygodami - dzia砤j w wi阫szo禼i odwiedzanych przez turyst體 miast i o秗odk體 turystycznych. Niekiedy trafia si na budynek pami阾aj眂y czasy ZSRR (i od tamtej pory nieremontowany) - tu ceny najcz甓ciej s

Cmentarz jak rezerwat

i nie tylko dla wspania硑ch zabytk體. Warto je odwiedza r體nie dla niesamowitej przyrody.Doskonale pami阾am, 縠 gdy w podstaw體ce pisa砮m prac o sowach w Warszawie, to stare cmentarze stolicy by硑 jednym z wa縩iejszych miejsc moich wypraw. Poza wielkimi parkami, takimi jak zienki, puszczyki

Rosja. Kuchnia rosyjska

(pieni眃ze) na wietier (wiatr). Muzeum Rosyjskiej W骴ki w Petersburgu jest zaliczane do najcz甓ciej odwiedzanych miejsc w p蟪nocnej stolicy kraju. Trunek sporz眃zany z destylat體 zbo縪wych Rosjanie odkryli dzi阫i W硂chom - wcze秐iej alkohole przygotowywano ze sfermentowanych jag骴 i miodu. Receptur "

Wyspy Kanaryjskie pogoda

-subtropikalny. Pogoda nie jest wi阠 kapry秐a. Opady zdarzaj si na Wyspach Kanaryjskich najcz甓ciej w wysokich partiach niekt髍ych wysp, ale nie s cz阺te. ednio ma Wyspach Kanaryjskich zim jest oko硂 18°C, latem oko硂 24°C. Najgor阾szymi miesi眂ami s lipiec i sierpie, ale przez ca硑 rok na

RANKING: 5 s硑nnych wi陑ie, kt髍e s dost阷ne dla zwiedzaj眂ych

. Shutterstock Alcatraz to jedna z najwi阫szych atrakcji San Francisco, wi阠 wizyt nale縴 rezerwowa z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. 1. Tuol Sleng, Kambod縜 Tuol Sleng (pe硁a nazwa: Muzeum Ludob骿stwa Tuol Sleng) to jedno z najcz甓ciej odwiedzanych miejsc w Kambod縴. Legendarne wi陑ienie i centrum przes硊cha

Wakacje Polak體 - trendy przed sezonem [RAPORT]

, Holandia, Irlandia i Austria. M硂dzi ludzie interesowali si Stanami Zjednoczonymi, bo oferta typu "ucz si i pracuj" jest tam najciekawsza. Generalnie polscy tury禼i najcz甓ciej odwiedzali Niemcy, Wielk Brytani, W硂chy, Francj, Czechy i Hiszpani.Niemcy i Czechy rzadko bywaj samoistnym celem

Pla縠 Hiszpanii. Kt髍e wybrze縠 wybra na wakacje? [WIELKI PRZEWODNIK]

kwiatowe, a bia砮 禼iany kryj ma砮 patia. Wszystko razem sk砤da si na klimat andaluzyjskiego bia砮go miasteczka. Grenada Zaledwie 65 km od wybrze縜 znajduje si prawdziwa per砤, najwspanialszy i najcz甓ciej odwiedzany zabytek Hiszpanii - Alhambra w Grenadzie. Jej pa砤ce s 秝iadectwem

Enoturysto, ubezpiecz si!

najpr昕niej rozwijaj眂ych si sektor體, szczeg髄nie w krajach o bogatej tradycji winiarskiej, jak Francja czy W硂chy. W 2007 r. podr罂owa硂 tak blisko 2 tys. Polak體. Najcz甓ciej odwiedzali秏y winnice na W阦rzech, S硂wacji, po硊dniowych Morawach i w Austrii, przywo勘c z ka縟ej wyprawy co najmniej jedn

Chorwacja Makarska

Makarskiej Riwierze oraz kameralnej, wakacyjnej atmosfery. Kolejny kurort Baska Voda jest niew眛pliwie jednym z najcz甓ciej odwiedzanych na Makarskiej Riwierze. Tury禼i chwal sobie bajeczne krajobrazy i tutejsze dyskoteki.Chorwacja Makarska - wycieczkiRiwiera Makarska jest tak縠 dobr baz dla tych, kt髍zy

Tajlandia. Bangkok po raz pierwszy - 15 rad

najcz甓ciej odwiedzanych przez turyst體. Funkcjonariusze tej s硊縝y, obecni s tak縠 w poci眊ach na trasach turystycznych, biegle m體i po angielsku.Warto sto硂wa si na ulicy. Jedzenie jest tanie i 秝ie縠. Proste danie, takie jak sma縪ne na ulicy nale秐iki z bananami, phát thai lub spring rolls

Podziemna S硂wacja

Wielkiej Sali osi眊a 26,5 m. W Ma砮j Sali, Korytarzu Ruffiniego i Zwalonym Domu mo縠my podziwia m.in. lodowe wodospady, stalaktyty i stalagmity. Do 1946 r. jaskinia s硊縴砤 mieszka馽om okolicznych wsi jako lodowisko, p蠹niej zacz阾o j zwiedza. Najcz甓ciej odwiedzana jest Demianowska Jaskinia Wolno禼i w

Kt髍y grecki kierunek jest dla mnie idealny? Przedwakacyjny wielki grecki przewodnik dla niezdecydowanych

Toroni. ATRAKCJE DLA DZIECI Mog si wyszale na 砤dnych piaszczystych pla縜ch i pluska w bezpiecznych zatokach. CIEKAWOSTKI - To najcz甓ciej odwiedzany region Grecji kontynentalnej. PELOPONEZ PODNIOWY GDZIE TO JEST? Najdalej na po硊dnie wysuni阾a cz甓 kontynentalnej Grecji . Le縴 mi阣zy morzami

Park Narodowy S硂wacki Raj (Slovensky Raj)

o秗odki ruchu turystycznego to miejscowo禼i Dedinky, Mlynky i Eingov, Podlesok.S硂wacki Raj to jedno z najcz甓ciej odwiedzanych przez turyst體 miejsc w S硂wacji.

Opalanie pod biurowcem. 10 miast na 秝iecie z naprawd pi阫nymi pla縜mi

, najstarsze i najcz甓ciej ucz阺zczane to pla縜 Barceloneta i Sant Sebastia - obie maj oko硂 1 km d硊go禼i. Pla縜 Barceloneta jest miejscem kultowym. Odpoczywaj tu zm阠zeni zwiedzaniem tury禼i i mieszka馽y Barcelony z ca硑mi rodzinami, wieczorami pe硁o tu ludzi poszukuj眂ych nocnej rozrywki. Na pla筷

Londyn - brudny i drogi, ale zielony i ciekawy

Mimo kiepskich wynik體 pod wzgl阣em czysto禼i i cen to nadal najcz甓ciej odwiedzane przez turyst體 miasto w Europie. Za brudne i drogie uznane zosta硑 tak縠 Pary i Rzym.Ankietowani stwierdzili, 縠 Londyn najlepszy jest na nocne szale駍twa oraz na zakupy (zaraz po wizycie w Pary縰). Pary natomiast

Podgl眃anie dzikich ptak體 i zwierz眛 - na pewno fajniejsze ni podgl眃anie s眘iada. Jak zacz辨?

ju nie zbytek 砤ski, a jeden z obowi眤kowych punkt體 programu. Turystyka "zwierz阠a" z prawdziwego zdarzenia najcz甓ciej oznacza wi阠 zupe硁ie co innego ni uganianie si po zamkni阾ym parku za wychowanymi w niewoli lwami czy rozleniwionymi 縴rafami. Ale te same wyprawy niekoniecznie te

8 mniej znanych miejsc w Europie na kr髏kie wypady

. CZYTAJ WI蔆EJ O PORTO Dolina Douro/ fot. Shutterstock Grenoble, Francja Stolica Alp Francuskich , miasto Grenoble , to na pierwszy rzut oka miejsce ma硂 przyjazne, wi阠 najcz甓ciej traktowane jest jako baza wypadowa w otaczaj眂e je g髍y. Jednak縠 ciekawe muzea, dobre restauracje i bogate 縴cie nocne

Chiny. Ksi昕ycowe smaki

lata i unios砤 a na ksi昕yc, z kt髍ego Chang'e nie mo縠 wr骳i, dop髃i nie stworzy nowego lekarstwa. Czekaj眂 na 縪n, Houyi zbudowa sobie pa砤c na s硂馽u (dlatego s硂馽e jest yang - energi m阺k, a ksi昕yc yin - energi kobiec). Odwiedza j raz do roku, w i阾o odka Jesieni. Ksi昕yc ja秐ieje

Czego nie robi na wakacjach? [TAJLANDIA, MAROKO, GRUZJA i inne]

wr阠zana. S硂mki nie powinno si przekr阠a, a za mate dzi阫owa, gdy to oznacza, ze rezygnujemy z nast阷nej kolejki. Wyspy Fid縤 - kava to nie kawa Na wyspach Fid縤 popularnym napojem jest kava, kt髍ej picia nie da si unikn辨, je秎i chce si odwiedza lokalne wioski. Wybieraj眂 si do wsi w go禼in

Najpi阫niejsze polskie pla縠 [SONDA痌

!Dar硂wo - Dar丑wkoPla縜 przylegaj眂a do Dar硂wa znana jest z mikroklimatu charakteryzuj眂ego si du勘 wilgotno禼i i zawarto禼i jodu. 1cznie wszystkie pla縠 Dar硂wa mierz 20 km. Typowo turystyczn dzielnic miasta jest Dar丑wko i to w砤秐ie tutaj znajduje si najpi阫niejsza i najcz甓ciej odwiedzana

Barcelona na weekend. 11 秝ietnych miejsc i patent體, by odkrywa j jak miejscowy, a nie turysta

teren zalicza si do dziedzictwa historycznego Barcelony (wi阠ej poczytasz na stronie MUHBA Musem , kt髍a organizuje te wycieczki po bunkrach z przewodnikiem.) Mimo swojej lokalizacji Bunkers del Carmen nie s wielk turystyczn atrakcj, dzielnica zalicza si do rzadziej odwiedzanych. Du縪 tu za to

Indie. Poczt體ka z Delhi. W rytmie tabli

Nizamuddin, dzielnica Delhi, to miejsce spoczynku ksi昕niczek, 秝i阾ych, muzyk體 i poet體. Nazwa pochodzi od XIV-wiecznego mistyka muzu砿a駍kiego, kt髍ego grobowiec jest najcz甓ciej odwiedzanym 秝i阾ym dla muzu砿an體 miejscem w Delhi. Nizamuddin Aulija w wieku pi阠iu lat po 秏ierci ojca przeni髎

Wakacje z dreszczykiem. Rumunia - jak dojecha, co zwiedzi i zje舵 w kraju W砤da Palownika

urodzi okrutny w砤dca. Warto tu zajrze tak縠 dlatego, 縠 to po prostu wyj眛kowo pi阫ne miasteczko. Najs砤wniejszym miejscem zwi眤anym z Drakul, licznie odwiedzanym przez turyst體, jest jednak zamek w Branie, w kt髍ym... najs硑nniejszy wampir w historii prawdopodobnie nigdy nie by

Jad do niebezpiecznych miejsc. Nie s 縪硁ierzami, to tury禼i. Turystyka wojenna dotar砤 do Polski

Powody, dla kt髍ych tury禼i wybieraj si do newralgicznych punkt體 na mapie, s bardzo indywidualne. Ale chyba najcz甓ciej chodzi zwyczajnie o adrenalin, dreszczyk przygody, prze砤manie rutyny i zaspokojenie ciekawo禼i, kt髍 rozpalaj media. Niebezpiecze駍twa? - Jestem optymistk - m體i o

Turystyka zakupowa w europejskich stolicach: wioski outletowe i wyprzeda縠, o jakich w Polsce mo縠my na razie pomarzy

Jigsaw), a przede wszystkim - na Camden Market. Camden High Street - mekka m硂dych, kt髍zy chc ubiera si tanio i oryginalnie, co wida ju po niesamowitych wystawach (fot. Mostaque Chowdhury /CC/Flickr.com) Ten targ z ubraniami i tkaninami z ca砮go 秝iata jest najcz甓ciej odwiedzanym w Londynie, a

Gabriel Coptsidis, ambasador Grecji*

, cienistych alejach oraz w... tradycyjnych restauracjach. Jednak najwi阠ej dostrzegam go w ciep硑ch sercach mieszka馽體 stolicy.Podr罂uj z... rodzin. Dzi najcz甓ciej z 縪n, gdy dzieci ju podros硑 i dokonuj w砤snych wybor體. M骿 ulubiony hotel... to Sani Resort, kt髍y znajduje si na pierwszym "

Hiszpania. Barcelona na weekend

wzniesionych z okazji Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku. Fani jednego z najbogatszych na 秝icie klub體 sportowych - FC Barcelona powinni obowi眤kowo wybra si do muzeum Barcy. To drugie, po Museo Picasso, najcz甓ciej odwiedzane muzeum w stolicy Katalonii! Barcelona ma wiele do zaoferowania r體nie najm硂dszym

Chiny. Wielki Mur Chi駍ki

. mur wpisano na List iatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Oddalony od centrum Pekinu o oko硂 70 km Badaling (otwarty codz. 6.30-18.00, wst阷 45 RMB, cena obejmuje r體nie Muzeum Wielkiego Muru) jest najlepiej zachowanym, ale i najt硊mniej odwiedzanym fragmentem Wielkiego

Los Angeles. Pla縠 Pacyfiku

Skaliste wybrze縜 Malibu, szerokie pla縠 Santa Monica i kolorowe, t阾ni眂e 縴ciem wybrze縠 Venice to miejsca ka縟ego roku odwiedzane przez ok. 30 mln turyst體 z ca砮go 秝iata. To tak縠 najbardziej znane wypoczynkowe miejscowo禼i Zachodniego Wybrze縜 i o秗odki sport體 wodnych. Zr罂nicowana linia

Wielkanocne smako硑ki i zwyczaje w Polsce

Najcz甓ciej spotykanymi potrawami na tradycyjnym 秝i眛ecznym stole kaszubskim s gotowana i w阣zona szynka, w眛robianka, salceson, zylc - wieprzowa galareta z n罂ek w wersji kaszubskiej, czyli z dodatkiem g硂wizny, kt髍a nadaje potrawie specyficzny smak i konsystencj. Na sto砤ch go禼i te mo縠 czernina

Korsyka wakacje - nurkowanie

ryb.Korsyka Zatoka Lwa. Jedno z najlepszych miejsc do zanurze dla wytrawnych i do秝iadczonych nurk體. G酬boko舵 17-80 m. Wspania硑 podwodny ogr骴 pe砮n ryb i ro秎inno禼i.Korsyka Calvi. Jedno z najcz甓ciej odwiedzanych miejsc na podwodnym szlaku wok蟪 wyspy. Samolot le縴 u 

Jesienno-zimowe promocje lotnicze. Czego mo縠my si spodziewa? [TANIE LATANIE]

odwiedzanych miast w Azji, dla Europejczyk體 ju niemal tradycyjnie stanowi punkt startu po po硊dniowo-wschodniej cz甓ci kontynentu. Zwiedzanie samego miasta sprowadza si do wizyt w kilku pagodach, kt髍ych wraz ze 秝i眛yniami hinduistycznymi jest tutaj oko硂 czterystu, topow atrakcj jest widoczne na zdj阠iu

Za klasztorn furt

Historia klasztoru i阾ego Krzy縜 na sej G髍ze (595 m n.p.m.), drugiego pod wzgl阣em wysoko禼i szczytu G髍 i阾okrzyskich, si阦a pocz眛k體 chrze禼ija駍twa na ziemiach polskich. Przez wieki by硂 to jedno z najcz甓ciej odwiedzanych miejsc kultu religijnego na ziemiach polskich. Do znajduj眂ych

Wroc砤w na weekend - w mie禼ie stu most體

60 zabytkowych kamienic pochodz眂ych z r罂nych epok historycznych (niekt髍e maj nawet po kilka numer體!). W ci眊u dnia Rynek to najcz甓ciej odwiedzane przez turyst體 miejsce we Wroc砤wiu, w nocy 縴je do p蠹nych godzin, bo przy placu rozlokowa硂 si wiele klub體, restauracji i kawiarni.Romantyczny

Maroko. Jak nie wpa舵 w tarapaty, czym i jak podr罂owa po Maroku [PRAKTYCZNE RADY]

Maroko to kraj stosunkowo bezpieczny i przyjazny turystom. Jak wsz阣zie, i tu istniej jednak pewne zagro縠nia. 痚by nie sta si ich ofiar, trzeba wiedzie, jak i gdzie ich unika. Jednym z bardziej realnych niebezpiecze駍tw s kradzie縠. W miejscach odwiedzanych przez turyst體 kr笨 kieszonkowcy

Polecamy bloga. Inny pomys na wakacje

ludzi w Polsce decyduje si na taki spos骲 sp阣zania wakacji czy weekend體. Jeste秏y coraz bardziej mobilni w 縴ciu zawodowym, cz阺to stajemy si mobilni w czasie wakacji. Cho nie ma na ten temat oficjalnych statystyk, sami zauwa縜my wzmo縪ny ruch w miejscach, kt髍e odwiedzamy. Zdarza si tak, 縠 par

Czekoladowym szlakiem. Miejsca czekolad p硑n眂e - Szwajcaria, Belgia, Hiszpania i inne

. Muzeum to jest jednym z 10 najcz甓ciej odwiedzanych muze體 w Europie. Po zwiedzaniu warto si uda do sklep體 Chocolates Amatller i Chocolate a la Taza z ponad 150-letni czekoladow tradycj. Kuchnia Hiszpanii. Hiszpa駍kie wina Miasto San Carlos de Bariloche w Patagonii jest czekoladow stolic

"Sp阣zaj tyle czasu w strasznych miejscach, 縠 musz odreagowa". Jak wygl眃aj wycieczki grup 縴dowskich w Polsce? Opowiada przewodnik [ROZMOWA]

wi阠 w hotelu albo blisko hotelu, 縠by nie trzeba by硂 daleko i舵 pieszo. Ca硑 nast阷ny dzie sp阣zaj bez autokaru, najcz甓ciej zwiedzaj pieszo. Bywa, 縠 grupa jest bardzo religijna - taka w og髄e nie zwiedza, ca硑 dzie sp阣za w hotelu. Dalej s grupy niezbyt religijne i mam wra縠nie, 縠 to

Europejska stolica 2005 - Cork, czyli "bagno"

poszukiwaniu lepszego 縴cia; st眃 wyp硑n背 w sw骿 ostatni rejs transatlantyk "Titanic". Albo do najcz甓ciej odwiedzanych ruin - do zamku w Blarney, gdzie nie wolno zapomnie o poca硂waniu tzw. kamienia z Blarney. Miejscowi zapewniaj, 縠 gwarantuje to dar elokwencji.W tegorocznej kulturalnej stolicy

Bestsellery

Zdj阠ia - najcz甓ciej odwiedzane